Maastricht Aging Study

on the determinants of adult cognitive development

Laatste nieuws voor onze deelnemers

Wat hebben we geleerd?

"De Maastricht Studie"

Nieuwe meting in 2017

De gegevens uit MAAS blijven onderzoekers in staat stellen om vragen rond het onderwerp veroudering van de hersenen en hersenfuncties te beantwoorden. Daarnaast werden ze onlangs gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe Health-toepassingen, gericht op het verbeteren van de hersengezondheid. Zo heeft MAAS bijgedragen aan een recent ontwikkelde training om mensen vanaf de middelbare leeftijd meer inzicht te geven in het eigen geheugen, het functioneren van de hersenen en het kiezen van een gezonde leefstijl. Deze training heet 'Houd uw brein vitaal!' en is vanaf april 2015 via internet voor iedereen beschikbaar. Daarnaast heeft MAAS bijgedragen aan een Europees project over een betere vroegdiagnostiek van dementie in de huisartspraktijk; het zogenaamde In-MINDD-programma. Dit gebeurt door mensen in een vroeg stadium inzicht te geven in de gezondheidsfactoren die de kans op dementie kunnen vergroten, dan wel juist verkleinen. Momenteel wordt onderzocht of mensen die via de InMINDD-score meer inzicht in hun eigen risico gekregen hebben ook beter in staat zijn om hun leefstijl aan te passen, zodat hun risico omlaag gaat. U kunt meer lezen over deze studie op de Engelstalige website van In-MINDD.

 

Veel onderzoekers van binnen en buiten de Universiteit van Maastricht zijn intussen aan MAAS verbonden, of verbonden geweest. Eigenlijk is MAAS te vergelijken met een vliegwiel dat veel andere onderzoeksactiviteiten van de school for Mental health and Neuroscience draaiende houdt. We blijven natuurlijk wel kritisch naar de doelstellingen van de studie kijken, en waar nodig stellen we de prioriteiten bij. Immers, dergelijk grootschalig onderzoek is kostbaar, en we wilden alleen gegevens verzamelen waar ook echte wetenschappelijke vragen mee beantwoord konden worden. Ook wilden we u als deelnemer niet méér overvragen dan we toch al deden. De vervolgmeting na 12 jaar is klaar. Het is een meting waar veel van afhing; we hopen dat we daarmee een echte indruk krijgen van de veranderingen in de hersenfuncties die zich bij de deelnemers hebben voorgedaan. Vanwege het grote aantal mensen dat meedoet aan MAAS zijn we daarmee écht uniek in de wereld. We blijven u via deze website op de hoogte houden!

 

Heeft u speciale vragen? Wanneer u als deelnemer graag eens een onderwerp behandeld wilt zien op deze pagina die direct te maken heeft met het MAAS-onderzoek dan kunt u ons altijd e-mailen.

Eerst is er MAAS (Maastricht Aging Study) en dan nu ineens de 'Maastricht Studie'? Het zal velen van u via de media zijn opgevallen dat er steeds vaker nieuws voorbij komt over De Maastricht Studie (DMS). Dit is inderdaad een heel  andere studie dan MAAS, al zijn een aantal MAAS-onderzoekers nauw betrokken bij de totstandkoming van DMS. DMS is een initiatief van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht (het MUMC+), en gaat over de oorzaken en gevolgen van ouderdomssuikerziekte (diabetes type 2) en andere chronische aandieningen.

 

De bedoeling is om over een periode van 5 jaar 5000 personen met diabetes en 5000 personen zonder diabetes te onderzoeken op een groot aantal gezondheidsgerelateerde factoren. Ook zullen daarin een aantal metingen gedaan worden die u als deelnemer aan MAAS wel erg bekend voor zullen komen, zoals de Stroop kleur/woord-test en de 15-woorden geheugentest.

 

In MAAS hebben we vastgesteld dat mensen met diabetes een grotere kans hebben op cognitieve veranderingen bij het ouder worden. In DMS zal dit verder worden uitgeplozen. Deze studie vindt plaats in de hele regio Zuid-Limburg en heeft de ambitie onderzoek naar diabetes een grote impuls te geven. Vanwege het grote aantal beoogde deelnemers zullen er waarschijnlijk ook een aantal MAAS-deelnemers voor DMS uitgenodigd worden.

26 maart 2017 - In het verleden heeft u meegedaan aan de MAastricht Aging Study, of kortweg MAAS. In de periode van 1993 tot en met 2005 zijn meerdere keren tests bij u afgenomen om uw denkfuncties, zoals geheugen en aandacht, in beeld te brengen. Wij zijn nog steeds heel dankbaar voor uw inzet tijdens MAAS en uw toewijding aan ons onderzoek naar gezonde veroudering. Inmiddels zijn uw gegevens geanalyseerd en hebben ze belangrijke informatie opgeleverd over de factoren die bijdragen aan gezonde veroudering. Nog steeds gebruiken veel onderzoekers de gegevens van MAAS om hun vragen over verandering in denkfuncties tijdens veroudering te beantwoorden.

 

Ondanks al deze vooruitgang zijn er ook nog steeds vragen onbeantwoord. Zo is recentelijk ontdekt dat de natuurlijke barrière tussen de bloedbaan en de hersenen, oftewel de bloed-hersenbarrière, minder sterk wordt tijdens veroudering. Een grotere doorlaatbaarheid van deze barrière kan ertoe leiden dat bepaalde stoffen gemakkelijker de hersenen bereiken en moeilijker worden verwijderd. Deze stoffen zouden de werking van de hersenen, en zo denkfuncties, kunnen aantasten. Dit roept de vraag op of er een verband bestaat tussen doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière en verandering in denkfuncties tijdens veroudering.

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we binnenkort een nieuwe studie binnen MAAS uitvoeren. Bij deze nieuwe meting zullen nogmaals met de bekende tests denkfuncties, zoals geheugen en aandacht, worden gemeten. Ook zullen wij toestemming vragen voor het maken van een hersenscan, waarmee we de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière meten. Door gegevens over de bloed-hersenbarrière te combineren met gegevens over denkfuncties, hopen we weer een stap verder te komen in het begrijpen waarom denkfuncties veranderen tijdens veroudering.

 

We verwachten dat de eerste metingen halverwege april 2017 gaan starten. Het onderzoek vindt onder meer plaats in de MRI-scanner van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. U hoeft zich niet speciaal op te geven voor het onderzoek. Als u in aanmerking komt zullen de onderzoekers in de komende maanden rechtstreeks contact met u opnemen. Dit gebeurt alleen bij mensen die eerder hun toestemming hebben gegeven om benaderd te mogen worden voor vervolgonderzoek. Mensen die hiervoor worden benaderd krijgen later nog uitgebreide informatie, op basis waarvan men kan beslissen om al of niet mee te doen. U beslist helemaal zelf of u mee wilt doen of niet. Met vragen over dit onderzoek kunt u altijd terecht bij drs. Inge Verheggen (+31 (0)43-3884088). Zij voert als onderzoeker-in-opleiding de nieuwe studie uit in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Daarnaast kunt u op deze website de voortgang van de nieuwe studie volgen.

 

© 2018  The Maastricht Aging Study - MAAS

MAAS  is a longitudinal study into the determinants of cognitive aging. It has been ongoing  since 1991 and  a new project will start in April 2017.

S