Referenties

 

De Brain Aging Monitor (BAM) is een website waarop deelnemers gestimuleerd worden om op gezonde wijze met hun leefstijl aan de slag te gaan. De leefstijlfactoren waar het programma zich op richt zijn 1) gezonde beweging, 2) gezonde voeding, 3) alcohol consumptie, 4) rookgedrag, 5) het slaappatroon en 6) stress.

 

Omdat gedragsverandering een proces is dat langere tijd in beslag neemt en omdat een gezonde leefstijl niet alleen afhankelijk is van gedragsverandering maar ook van gedragsbehoud worden er binnen het programma jaarlijkse metingen afgenomen. U krijgt elk jaar opnieuw inzicht in uw huidige leefstijl. Deze wordt vervolgens vergeleken met de huidige normen die zijn opgesteld door bijvoorbeeld het Voedingscentrum of het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Daarnaast wordt u naar uw eigen normen van gezond gedrag gevraagd. Op basis van het hieruit volgende overzicht kunt u uw eigen doelen gaan stellen.

 

Afhankelijk van de doelen die u kiest en enkele persoonskenmerken worden een aantal instrumenten aangeboden waarmee leefstijlverandering vergemakkelijkt zal worden. Denk u hierbij onder andere aan het opstellen van een contract met uw sociale omgeving, het volgen van uw calorie inname of het starten van een fysiek trainingsprogramma.  Naast deze aanpak van gedragsverandering waarmee al fysieke voordelen en wellicht een verbetering in de kwaliteit van leven valt te bereiken zetten we met de BAM ook in op de cognitieve veroudering. Samen met de leefstijlvragenlijst vormt dit de kern van het programma. De vragenlijsten en de cognitieve tests zullen jaarlijks terugkeren om uw voortgang inzichtelijk te maken.

 

De tijdsinvestering is voor iedere deelnemer verschillend. Het programma staat op het internet dus kan zowel vanuit het werk als thuis bekeken worden. Er is een flexibel systeem ingebouwd dat u kan herinneren aan uw deelname, bijvoorbeeld elke dag, iedere week wekelijks of om de twee weken. Voor de basisset aan vragenlijsten en de cognitieve tests zal een tijdsinvestering staan van ± 2-3 uur. Om deze investering voor u hanteerbaar te houden zal het verzamelen van de basisgegevens over 2-3 weken gespreid worden.

 

De BAM kan invulling geven aan het vitaliteitbeleid binnen een organisatie. Op een laagdrempelige, wetenschappelijk verantwoorde en kosteloze manier kan worden geïnvesteerd in het welzijn van medewerkers.

 

De Brain Aging Monitor werd ontwikkeld door onderzoekers van het Radboud UMC.

Brain Aging Monitor

Volg een intensieve

leefstijl training

BreinWeb

 © BreinWeb 2019