Er worden via BreinWeb doorverwezen naar drie mogelijke trainingsvormen. De informatie op de site kan u op weg helpen om een keuze te maken voor een training of cursus die aansluit bij uw eigen behoefte. De Keuzewijzer van BreinWeb kan aan de hand van enkele vragen uw keuze nog wat verder onderbouwen.

 

Op basis van de vragen in de Keuzewijzer kan er in veel gevallen een gericht advies gegeven worden over het soort training dat voor u geschikt is. De vragen gaan over enkele persoonlijke kenmerken, zoals uw leeftijd, algemene gezondheid en bepaalde klachten. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige van die kenmerken maken dat u meer baat zult hebben bij de ene of de andere training. De Keuzewijzer kan laten zien wat dit voor u betekent. Verder wordt er gevraagd naar wat u zelf belangrijk vind aan een training: dit zegt iets over uw persoonlijke voorkeur. Op basis van uw antwoorden wordt in een figuur samengevat naar welke training uw eigen voorkeur uitgaat. Het invullen van de Keuzewijzer duurt ongeveer 3-5 minuten. Uw gegevens blijven anoniem en worden niet bewaard op de website.

 

De Keuzewijzer is ontwikkeld mede op basis van onderzoek van het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Referenties

 

Keuzewijzer

Welke training past

bij u het best?

BreinWeb

 © BreinWeb 2019