Maastricht Aging Study

on the determinants of adult cognitive development

🇱🇺

Nieuws voor onze deelnemers

Wat hebben we geleerd?

"De Maastricht Studie"

MAAS 25 jaar: nieuwe meting

De gegevens uit MAAS blijven onderzoekers in staat stellen om vragen rond het onderwerp veroudering van de hersenen en hersenfuncties te beantwoorden. Daarnaast werden ze onlangs gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe Health-toepassingen, gericht op het verbeteren van de hersengezondheid. Zo heeft MAAS bijgedragen aan een training om mensen vanaf de middelbare leeftijd meer inzicht te geven in het eigen geheugen, het functioneren van de hersenen en het kiezen van een gezonde leefstijl. Deze training heet 'Houd uw brein vitaal!' en is voor iedereen beschikbaar. Daarnaast heeft MAAS bijgedragen aan een Europees project over een betere vroegdiagnostiek van dementie in de huisartspraktijk, het zogenaamde In-MINDD-programma. In dit project wilden we mensen in een vroeg stadium inzicht geven in de gezondheidsfactoren die de kans op dementie kunnen vergroten, dan wel verkleinen. Op basis van we geleerd hebben is in 2017 in Limburg de campagne 'We zijn zelf het medicijn' van start gegaan, waarin de bewoners van Limburg meer bewust werden gemaakt van wat men zelf kan doen om dementie te voorkomen. Er werd in samenwerking met Provincie Limburg een app ontwikkeld (MijnBreincoach) waarmee men zelf kan bepalen op welke aspecten van de leefgewoonten er nog persoonlijke winst te behalen is. Deze app wordt momenteel nog steeds verder doorontwikkeld, om mensen nog beter te kunnen ondersteunen bij het veranderen van leefstijlpatronen. Lees meer hierover in Chapeau.

 

Veel onderzoekers van binnen en buiten de Universiteit van Maastricht zijn intussen aan MAAS verbonden, of verbonden geweest. Eigenlijk is MAAS te vergelijken met een vliegwiel dat veel andere onderzoeksactiviteiten van de school for Mental health and Neuroscience draaiende houdt. We blijven natuurlijk wel kritisch naar de doelstellingen van de studie kijken, en waar nodig stellen we de prioriteiten bij. Immers, dergelijk grootschalig onderzoek is kostbaar, en we wilden alleen gegevens verzamelen waar ook echte wetenschappelijke vragen mee beantwoord konden worden. Ook wilden we u als deelnemer niet méér bevragen dan we al deden. De vervolgmeting na 12 jaar is voltooid. Op dit moment wordt de vervolgmeting va 25 jaar uitgevoerd (zie de tab 'MAAS 25 jaar: nieuwe meting'). Vanwege het grote aantal mensen dat meedoet aan MAAS zijn we daarmee écht uniek in de wereld. We blijven u via deze website op de hoogte houden!

 

Heeft u speciale vragen? Wanneer u als deelnemer graag eens een onderwerp behandeld wilt zien op deze pagina die direct te maken heeft met het MAAS-onderzoek dan kunt u ons altijd een mail sturen.

Eerst is er MAAS (Maastricht Aging Study) maar er is ook een 'Maastricht Studie'? Het zal velen van u via de media zijn opgevallen dat er steeds vaker nieuws voorbij komt over De Maastricht Studie (DMS). Dit is inderdaad een heel  andere studie dan MAAS, al zijn een aantal MAAS-onderzoekers nauw betrokken bij de totstandkoming van DMS. DMS is een initiatief van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht (het MUMC+), en gaat over de oorzaken en gevolgen van ouderdomssuikerziekte (diabetes type 2) en andere chronische aandieningen.

 

In DMS worden 5000 personen met diabetes en 5000 personen zonder diabetes onderzocht op een groot aantal factoren die met gezondheid te maken hebben. Ook worden een aantal metingen gedaan  die u als deelnemer aan MAAS bekend voor zullen komen, zoals de Stroop kleur/woord-test en de 15-woorden geheugentest.

 

In MAAS hebben we eerder al vastgesteld dat mensen met diabetes een grotere kans hebben op cognitieve veranderingen bij het ouder worden. In DMS wordt dit meer diepgaand onderzocht. De studie vindt plaats met mensen uit de hele regio Zuid-Limburg en wil het onderzoek naar diabetes een grote impuls geven. Vanwege het grote aantal deelnemers zijn er waarschijnlijk ook een aantal MAAS-deelnemers voor DMS uitgenodigd.

15 april 2019 - Ooit heeft u meegedaan aan de MAastricht Aging Study, of kortweg MAAS. In de periode van 1993 tot en met 2005 zijn op verschillende momenten tests bij u afgenomen om uw denkfuncties, zoals geheugen en aandacht, in kaart te brengen. Op dit moment staat er een nieuwe meting na 25 jaar op stapel. Dit betekent dat u ergens in de komende twee jaar van ons een bericht zult ontvangen met daarin een uitnodiging om opnieuw mee te doen aan een meting. Wanneer u hierin toestemt krijgt u de MAAS-vragenlijst thuis toegestuurd en maken we met u een afspraak voor het geheugenonderzoek. Wat betreft de soort vragen en de inhoud van de metingen is er niet zoveel veranderd. Er is vooral geprobeerd om het aantal metingen (en de omvang van de vragenlijst) zo kort mogelijk te houden. Indien u hier prijs op stelt krijgt u van ons een korte samenvatting met de uitkomst van het testonderzoek. We hopen dat u ook nu weer bereid bent om aan de meting deel te nemen.

 

Mocht u nu a vragen hebben over uw deelname, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Quist, bereikbaar op 043-3881166 of via het mailadres a.quist@maastrichtuniversity.nl.

 

© 2020  The Maastricht Aging Study - MAAS

MAAS  is a longitudinal study into the determinants

of cognitive aging. It has been ongoing  since 1991.

A new measurement has started  in September 2019.

S