Wat kan iemand zelf doen om ook op latere leeftijd de hersenen gezond en fit te houden en daarmee mogelijk dementie tegen te gaan? Er bestaat veel nieuwe wetenschappelijke kennis op dit gebied, maar het belang hiervan is nog onvoldoende bekend bij de algemene bevolking .

 

MijnBreincoach is een grootschalig voorlichtingsprogramma van Alzheimer Centrum Limburg om in de periode 2016-2019 het onderwerp 'hersengezondheid' breed onder de aandacht te brengen van de Limburgse bevolking. Op deze website zal hierover in de komende maanden meer bekend worden gemaakt, ook over hoe men hier zelf onderdeel van kan worden.

 

MijnBreincoach is een programma van de school for Mental Health and Neuroscience (MHeNs) van Maastricht University. Het wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Provincie Limburg en het Alzheimer Onderzoeksfonds Limburg.

 

 

Contactpersoon

Dr. Kay Deckers | Alzheimer Centrum Limburg | Maastricht University Postbus 616, 6200 MD, Maastricht

kay.deckers@maastrichtuniversity.nl | T: 043 - 3884087.

"MijnBreincoach helpt mij

om mijn hersenen, nu en later,

gezond te houden"

MijnBreincoach