Onze hersenen veranderen als we ouder worden. Deze veranderingen zijn van invloed op de activiteit van de hersenen. U kunt dat misschien zelf merken, bijvoorbeeld doordat uw geheugen minder goed wordt, doordat het moeilijker wordt uw aandacht ergens bij te houden, of doordat het denken wat langzamer gaat.

In het TrainingsProject Amsterdamse Senioren en Stroke (TAPASS) bekijken we wat de effecten zijn van dagelijkse training van de hersenen voor gezonde senioren maar ook voor mensen die herstellende zijn van een beroerte. We hebben hiervoor een online training gemaakt met een serie korte opeenvolgende denkspelletjes. De spellen staan op een site die is bestemd voor het algemene publiek, maar voor het onderzoek is er een aangepaste versie samengesteld die geschikt is gemaakt voor mensen boven de 60 jaar of mensen die een lichte beroerte hebben gehad. Momenteel loopt het onderzoek nog naar wat de effecten zijn van dagelijkse training van de hersenen met behulp van deze spellen.

 

Wat houdt de hersentraining in? De hersentraining is verspreid over een periode van 12 weken. U kunt thuis op uw eigen computer de training doen: 30 minuten per dag, 5 dagen per week. Tijdens deze training zult u verschillende computerspellen gebruiken. De hele training vindt dus plaats in uw eigen huiskamer.

 

Het effect van dit type training is nog niet eerder onderzocht. We verwachten dat oudere mensen en misschien ook mensen die een beroerte hebben gehad hier baat bij zullen hebben, maar dat weten we nu nog niet zeker. De effecten van de training worden momenteel gemeten aan de hand van vragenlijsten, psychologische tests en hersenscans (MRI) die voor en na de training zijn afgenomen. In de zomer van 2015 zal meer bekend worden over de resultaten van dit onderzoek. Wanneer deze positief blijken, wordt de training beschikbaar gemaakt voor iedereen die hier baat bij denkt te hebben. De uitkomst van het onderzoek zal via BreinWeb kenbaar worden gemaakt.

 

TAPASS is een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam.

TAPASS

Train uw aandacht en

geheugen met spellen

Referenties

 

BreinWeb

 © BreinWeb 2019